12509090_10208402946581535_3623180068940728908_n

Knowledge of Latin.

    fbweb-sitemail-icon

 

Nea Ionia Planet

From 12:00 to 13:00

Nea Ionia Planet

From 12:00 to 13:00

Trainers - Natassa Niforou

Cholargos Planet

From 18:00 to 19:00

Cholargos Planet

From 18:00 to 19:00

Trainers - Natassa Niforou

Nea Ionia Planet

From 20:00 to 21:00

Nea Ionia Planet

From 20:00 to 21:00

Trainers - Natassa Niforou

 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thurs
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • 12:00
 • 12:30
 • 13:00
 • 13:30
 • 14:00
 • 14:30
 • 15:00
 • 15:30
 • 16:00
 • 16:30
 • 17:00
 • 17:30
 • 18:00
 • 18:30
 • 19:00
 • 19:30
 • 20:00
 • 20:30
 • 21:00
 • 21:30
 • 22:00